Szkoła Okluzji 

Temat: Szkoła okluzji dla protetyków i stomatologów ogólnie praktykujących - wykłady wprowadzające.

Wykładowcy: dr n. med. Jacek Ciesielski, lek. dent. Krzysztof Adamowicz

Czas trwania: 1 dzień

Koszt: od 550 zł do 750 zł

Termin: Sprawdź w terminarzu szkoleń - tutaj

Kolejne szkolenia: Szkoła okluzji dla specjalistów – stopień I lub Szkoła okluzji dla protetyków i stomatologów ogólnie praktykujących – stopień I

 

Temat: Szkoła okluzji dla protetyków i stomatologów ogólnie praktykujących – stopień I – wykład

Wykładowca: lek. stom. Krzysztof Adamowicz

Czas trwania: 1 dni

Koszt szkolenia: 850 zł

Termin: Sprawdź w terminarzu szkoleń – tutaj

Kolejne szkolenie: Szkoła okluzji dla praktyków i stomatologów ogólnie praktykujących – stopień I – warsztat praktyczny w gabinecie wykładowcy

Temat: Szkoła okluzji dla protetyków i stomatologów ogólnie praktykujących – stopień I – warsztat praktyczny w klinice wykładowcy

Wykładowca: lek. stom. Krzysztof Adamowicz

Czas trwania: 2 dni

Koszt szkolenia: 3600 zł

Miejsce szkolenie: Klinika w Grudziądzu

Termin: Sprawdź w terminarzu szkoleń – tutaj

Kolejne szkolenie: Szkoła okluzji dla praktyków i stomatologów ogólnie praktykujących – stopień II