Szkoła okluzji dla protetyków i stomatologów ogólnie praktykujących - wykłady wprowadzające 

Szkoła okluzji dla protetyków i stomatologów ogólnie praktykujących - wykłady wprowadzające

Temat: Szkoła okluzji dla protetyków i stomatologów ogólnie praktykujących - wykłady wprowadzające.

Wykładowcy: dr n. med. Jacek Ciesielski, lek. dent. Krzysztof Adamowicz

Czas trwania: 1 dzień

Koszt: od 550 zł do 750 zł

Termin: Sprawdź w terminarzu szkoleń - tutaj

Kolejne szkolenia: Szkoła okluzji dla specjalistów – stopień I lub Szkoła okluzji dla protetyków i stomatologów ogólnie praktykujących – stopień I

 

 

Wykład I
- problemy pacjentów z drastycznie startymi zębami
- w jakich przypadkach bezwzględnie należy wykonać przygotowanie przedprotetyczne- rodzaje dysfunkcji
- dlaczego przygotowania przedprotetyczne zawsze rozpoczynamy od mięśni.
- punkt równowagi nerwowo-mięśniowej co to jest –podstawy teoretyczne i parametry
- logistyka współpracy z pracownią protetyczną w zakresie wykonywania szyn w ramach przygotowania przedprotetycznego
- terapia TENS omówienie wskazania, przeciwwskazania, obsługa aparatu J5
- procedura pana Leszka- dlaczego nie powinniśmy stosować i dlaczego dotąd nie notowaliśmy niepowodzeń
- dlaczego najpierw ustalamy zwarcie terapeutyczne
- zwarcie terapeutyczne a zwarcie do odbudowy
- omówienie procedury pobierania zwarcia terapeutycznego

Wykład II
-zasady pracy z artykulatorem
* rejestracja pozycji szczęki łukiem twarzowym
* możliwe błędy i sposoby ich eliminacji
* właściwy moment i zasady ustawiania nastaw indywidualnych
* wymagana dokładność
- omówienie nastaw indywidualnych i różnic w modelach artykulatorów
- omówienie błędów związanych z budową anatomiczną stawów oraz niecentrycznym ułożeniem głów żuchwy
- omówienie logistyki ACS duo w ramach wielostanowiskowej praktyki stomatologicznej
- zyski i straty z wprowadzenia procedury ACS-duo


Część praktyczna
- pokaz terapii TENS
- pokaz ustalenia zwarcia terapeutycznego
- pokaz rejestracji pozycji łukiem twarzowym