Szkoła okluzji dla specjalistów – stopień I 

Szkoła okluzji dla specjalistów – stopień I

Temat: Szkoła okluzji dla specjalistów – szkolenie 1 dniowe – Stopień I

Wykładowca: lek. dent. Krzysztof Adamowicz

Czas trwania: 1 dzień

Koszt dla uczestnika: 1400 zł

Kolejne szkolenie: Szkoła okluzji dla specjalistów – stopień II

 

 

Zakres tematyczny wykład:


Szkoła okluzji dla specjalistów – szkolenie I dniowe
- szyny neuromięśniowe- kiedy, dlaczego, w jaki sposób?
- ustalenie optymalnego planu leczenia
- modyfikacja powierzchni okluzyjnej szyny neuromięsniowej
- analiza RTG ssż

Zakres tematyczny ćwiczenia:

Pokaz - omówienie badań emg oraz zasad konstruowania szyn neuromięśniowych.
Pokaz badań emg w ramach skryningu okluzyjnego.
Protokół możliwych błędów.
Logistyka - wzorce dokumentów, zasady organizacji sieci współpracujących praktyk stomatologicznych- Acs duo system
- opieka czynnościowa - zasady

Uczestnicy szkolenia dla specjalistów I stopnia mają szansę nauczyć się:
- praktycznych zasad konstruowania szyn neuromięśniowych
- ustalenia optymalnych do sytuacji planów leczenia
- analizy rtg
- zasad organizacji praktyk współpracujących stomatologów ogólnie praktykujących i protetyków ze specjalistami zajmującymi się dysfunkcją
- podstaw analizy badań emg
- zasad opieki czynnościowej i reagowania na ewentualne problemy pacjenta z  odpowiednim wyprzedzeniem
- umiejętności rozróżniania poszczególnych postaci dysfunkcji bólowej