Szkoła okluzji dla specjalistów – stopień II 

Szkoła okluzji dla specjalistów – stopień II

Temat: Szkoła okluzji dla specjalistów – szkolenie 1 dniowe – Stopień II

Wykładowca: lek. dent. Krzysztof Adamowicz

Czas trwania: 1 dzień

Koszt dla uczestnika: 990,00 zł

Kolejne szkolenia: Zajęcia praktyczne w praktyce u wykładowcy - termin zajęć do indywidualnego ustalenia - sprawdź w terminarzu

Zakres tematyczny - wykład i warsztat:

- analiza badań usg i kinezjografii i aksjologii - ustalenie alternatywnych planów leczenia
- wskazania, pokaz i omówienie zostasowania szyn typu Pivot
- wskazania, pokaz i omówienie zastosowania stabilizatorów stawowych
- interpretacja badań emg
- omówienie niektórych funkcjonalności aparatu freecorder
- omówienie i pokaz zasad analizy RM ssż.

 

Uczestnicy szkolenia dla specjalistów II stopnia mają szansę nauczyć się:


- samodzielnego prowadzenia pacjenta z dysfunkcją bólową
- przygotowania pacjenta z dysfunkcją bólową do kompleksowej pracy protetycznej realizowanej samodzielnie lub przez współpracujących protetyków
- analizy badań usg
- zasad wykonywania i interpretacji badań RM ssż
- podstaw rejestracji indywidualnych nastaw artykulacyjnych za pomocą aparatu Freecorder
- umiejętności zastosowania różnych wariantów aparatów okluzyjnych na podstawie interpretacji badań usg u rtg ssż