Szkoła okluzji dla praktyków i stomatologów ogólnie praktykujących – stopień II - warsztaty 

Szkoła okluzji dla praktyków i stomatologów ogólnie praktykujących – stopień II - warsztaty

Temat: Szkoła okluzji dla praktyków i stomatologów ogólnie praktykujących – stopień II - warsztaty

Kosz szkolenia: 3600 zł

Czas trwania: 2 dni

Termin: Sprawdź w terminarzu szkoleń – tutaj

 

Weekend I dzień I


Agenda:

Temat: Zasady współpracy ze stomatologiem neuromięśniowym i pracownią techniki dentystycznej przy wykonywaniu kompleksowej rehabilitacji protetycznej u pacjentów z dysfunkcją.

– zwarcie do odbudowy – co to jest?
– zwarcie do odbudowy – metodyka ustalenia w różnych sytuacjach klinicznych
– przeniesienie ustalonej pozycji do pracy ostatecznej
– kontrole na poszczególnych etapach realizacji kompleksowej rehabilitacji protetycznej
– artykulacyjne nastawy indywidualne i stolik sieczny – niepowodzenia w pracy z artykulatorem– kalibracja
– artykulator wirtualny– omówienie i pokaz możliwości
– dlaczego bezwzględnie powinniśmy w pracach kompleksowych u pacjentów z dysfunkcją stosować drukowane lub frezowane korony czasowe
– protokół możliwych błędów
– które przypadki powinniśmy bezwzględnie przesłać do specjalisty
– planowanie estetyczne w systemie Smylist omówienie etapów
– zasady planowania estetycznego u pacjentów u których planujemy zmianę relacji szczęk
– zwarcie do odbudowy a zwarcie terapeutyczne i centralne– różnice,
– wymagania stawiane pracowni protetycznej
– właściwie ustalone zwarcie do odbudowy – parametry
– logistyka współpracy z pracownią protetyczną
10:00 – 12:00 – Wykład
12:15 – 14:00 – Wykład
14:00 – 15:00 – Lunch
15:00 – 17:00 – Wykład


Weekend I – dzień II


10:00 – 14:00 – Zajęcia praktyczne– pobieranie zwarcia do odbudowy u lekarzy u których wykonano w etapie 1 stopnia szyny neuromięśniowe– 2 osoby
– planowanie estetyczne za pomocą oprogramowania Smylist
– omówienie elementów, które możemy uzyskać po przesłaniu projektu estetycznego
– omówienie logistyki wykonywania stabilizatorów neuromięśniowych
– pokaz ustawienia modeli do artykulatora Girrbach w przypadku asymetrii w ustawieniu głów żuchwy i asymetrycznej budowy ssż
– pokaz etapów od ustalenia pozycji do odbudowy do wykonania pracy ostatecznej


14:00 – 15:00 – Lunch


15:00 – 17:00 – WykładTematy:
Zasady kontroli kontaktów za pomocą systemu 2 kalek Bauscha.
Pokaz kontroli kontaktów nowym aparatem Bauscha.
Omówienie zasad szlifowania kontaktów.

Weekend II – dzień I


10.00 – 14.00 Wykład


Tematy:
Planowanie kompleksowej pracy protetycznej – na co zwrócić uwagę?
Planowanie kompleksowej pracy implantoprotetycznej – terminy obciążenia implantów– zasady.
Pobieranie wycisków pod suprastrukturę – zasady, pokaz.
Szlifowanie zębów pod korony i licówki – pokaz i przegląd etapów na podstawie przypadków klinicznych.
Pokaz pracy aparatem T– scan.
Zasady kontroli dokładności pracy implantoprotetycznej przed finalnym osadzeniem w jamie ustnej
Weekend II – dzień II

14:00 – 15:00 – Lunch
15:00 – 17:00 – WykładTematy:
Jak unikać najczęściej popełnianych błędów w postępowaniu protetycznym.
Pobieranie wycisków– sposób konwencjonalny porównanie mas wyciskowych.
Pobieranie wycisków skanerem wewnątrzustnym– pokaz i omówienie.

Uczestnicy szkolenia II stopnia dla protetyków i stomatologów ogólnie praktykujących mają szansę nauczyć się:
– rejestrowania zwarcia do kompleksowej odbudowy protetycznej
– zrozumienie różnic między zwarciem terapeutycznym, zwarciem do odbudowy a zwarciem centralnym
– zastosowanie w praktyce artykulacyjnych nastaw indywidualnych wraz z odpowiednio dobranym stolikiem siecznym
– rozróżnianie pacjentów z dysfunkcją niebólową i bólową
– zasad planowania estetycznego w programie Smylist
– logistyki w zakresie zamawiania licówek, koron czasowych i mock upów zgodnych z wykonywanym projektem estetycznym
– podstaw stomatologii cyfrowej
– pobierania wycisków metodami tradycyjnymi oraz skanerem wewnątrzustnym
– podstaw planowania kompleksowej pracy protetycznej i implantologicznej
– podstaw szlifowania zębów pod korony i licówki
– podstaw pobierania wycisków do pracy implantoprotetycznej
– zasad unikania podstawowych błędów w postępowaniu protetycznym
– podstaw regulacji kontaktów zębowych za pomocą techniki podwójnej kalki Bauscha oraz analizatora Bauscha i aparatu T– scan.