Szkoła okluzji dla protetyków i stomatologów ogólnie praktykujących – stopień I – warsztat praktyczny w klinice wykładowcy 

Szkoła okluzji dla protetyków i stomatologów ogólnie praktykujących – stopień I – warsztat praktyczny w klinice wykładowcy

Temat: Szkoła okluzji dla protetyków i stomatologów ogólnie praktykujących – stopień I – warsztat praktyczny w klinice wykładowcy

Wykładowca: lek. stom. Krzysztof Adamowicz

Czas trwania: 2 dni

Koszt szkolenia: 3600 zł

Miejsce szkolenie: Klinika w Grudziądzu

Termin: Sprawdź w terminarzu szkoleń – tutaj

Kolejne szkolenie: Szkoła okluzji dla praktyków i stomatologów ogólnie praktykujących – stopień II

Warsztat praktyczy odbywa sie w klinice prowadzonej przez lek. dent. Krzysztofa Adamowicza w Grudziądzu. Podczas warsztatu wszystcy uczestnicy zajęć wykonaja wszystkie procedury związane z tym etapem szkolenia. Zajęcia będą się odbywaly w grupach 4 osobowych.

Zakres tematyczny:

- problemy pacjentów z drastycznie startymi zębami
- w jakich przypadkach bezwzględnie należy wykonać przygotowanie przedprotetyczne- rodzaje dysfunkcji
- dlaczego przygotowania przedprotetyczne zawsze rozpoczynamy od mięśni.
- punkt równowagi nerwowo-mięśniowej co to jest – podstawy teoretyczne i parametry
- logistyka współpracy z pracownią protetyczną w zakresie wykonywania szyn w ramach przygotowania przedprotetycznego
- zasady pracy z artykulatorem
* rejestracja pozycji szczęki łukiem twarzowym
* możliwe błędy i sposoby ich eliminacji
* właściwy moment i zasady ustawiania nastaw indywidualnych
* wymagana dokładność
- analiza rtg ssż ze szczególnym uwzględnieniem ograniczeń ruchowych oraz ustawienia spoczynkowego głów żuchwy- symetria- asymetria i implikacje kliniczne
- kiedy zakończyć przygotowanie przedprotetyczne i pobrac rejestrację pozycji do odbudowy
- terapia TENS omówienie wskazania, przeciwwskazania, obsługa aparatu J5
- procedura pana Leszka- dlaczego nie powinniśmy stosować i dlaczego dotąd nie notowaliśmy niepowodzeń

Część praktyczna:


- Wykonanie terapii TENS włącznie z przygotowaniem pacjenta
- Ustalenie zwarcia terapeutycznego
- Pobranie rejestracji pozycji łukiem twarzowym
- Omówienie nastaw indywidualnych i różnic w modelach artykulatorów
- Omówienie błędów związanych z budową anatomiczną stawów oraz niecentrycznym ułożeniem głów żuchwy


Uczestnicy szkolenia mają szansę nauczyć się:


- obsługi aparatu J5 i wykonywania terapii TENS
- pobierania zwarcia terapeutycznego wg koncepcji neuromięśniowej
- rejestracji pozycji szczęki łukiem twarzowym Girrbach
- zasad pracy z artykulatorami z uwzględnieniem niezbędnej dokładności oraz umiejętności korzystania z nastaw indywidualnych
- zasad analizy zdjęć RTG pod kątem informacji o pozycji startowej głów żuchwy przed ustaleniem pozycji terapeutycznej
- rozpoznawanie pacjentów z dysfunkcją bólową i niebólową.