Szkoła Okluzji On-line to cykl prowadzony przez lek. dent. Krzysztofa Adamowicza. Składa się z 10 spotkań podzielonych na 3 poziomy. Każdy z wykładów trwa ok. 3-godzin. Patronem cyklu jest Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie. Cykl dostępny jest tylko w formie on-line. Po zakupieniu nagrań można je odsłuchac w dowolnym momencie. Za udzła w cyklu lekarze otrzymują punkty edukacyjne. 


Punkty edukacyjne:
30 pkt. - dla uczestników 10 spotkań
9 pkt. - dla uczestników spotkań I poziomu (lub po 3 punkty za udział w pojedynczych kursach - dotyczy tylko I poziomu)
12 pkt. - dla uczestników spotkań II poziomu
9 pkt. - dla uczestników spotkań III poziomu

 

Cena za cały cykl: 2000 zł 1800 zł.

Patronat:


OIL Warszawa

 

 

 

 

 

Szczegółowy plan cyklu:

Poziom I

KURS 1 - Zwarcie neuromięśniowe i przygotowanie przedprotetyczne

 • Zasady rozpoznawania i różnicowania dysfunkcji układu stomatognatycznego
 • Postać bólowa i niebólowa dysfunkcji
 • Co to jest przygotowanie przedprotetyczne i kiedy bezwzględnie należy je wykonać- główne rodzaje dysfunkcji
 • Dlaczego przygotowanie przedprotetyczne zawsze zaczynamy od mięśni?
 • Punkt równowagi nerwowo-mięśniowej podstawy teoretyczne i parametry
 • Analiza RTG ssż, jako pierwsze badanie wstępnie różnicujące problemy wewnątrzstawowe

Wykład nagrany dostęp do wykładu (cena 200 zł) kliknij tutaj

Wykładowca: lek. dent. Krzysztof Adamowicz

Czas wykładów: 3 godz. / Liczba punktów edukacyjnych 3 pkt. (Po wysłuchaniu wykładu i wypełnieniu testu otrzymają Państwo certyfikat ukończenia kursu).

 

KURS 2 - Dysfunkcja układu żucia i pozycja terapeutyczna

 • Problemy pacjentów z drastycznie startymi zębami
 • Pozycja terapeutyczna - definicja i przegląd koncepcji
 • Proponowana koncepcja - zwarcie neuromięśniowe
 • Protokół rejestracji pozycji terapeutycznej wg koncepcji neuromięśniowej
 • Logistyka w przypadkach przygotowania przedprotetycznego - od pozycji terapeutycznej do pozycji odbudowy

Wykład nagrany dostęp do wykładu (cena 200 zł) kliknij tutaj

Wykład on-line / nagrany wcześniej

Wykładowca: lek. dent. Krzysztof Adamowicz

Czas wykładów: 3 godz. / Liczba punktów edukacyjnych 3 pkt. (Po wysłuchaniu wykładu i wypełnieniu testu otrzymają Państwo certyfikat ukończenia kursu).

 

KURS 3 - Artykulatory i artykulacja

 • Zasady pracy z artykulatorem
 • Rejestracja pozycji szczęki łukiem twarzowym
 • Możliwe błędy i sposoby ich eliminacji
 • Właściwy moment i zasady ustawiania nastaw indywidualnych
 • Asymetria w ustawieniu głów żuchwy – implikacje kliniczne
 • Asymetria w ustawieniu ssż – implikacje kliniczne

Wykład nagrany dostep do wykładu (cena 200 zł) - kliknij tutaj

Wykładowca: lek. dent. Krzysztof Adamowicz

Czas wykładów: 3 godz. / Liczba punktów edukacyjnych 3 pkt.

 

Poziom II

KURS 4 - Pierwsze kroki z pacjentem dysfunkcyjnym - jak wykonać skutecznie działający aparat neuromięśniowy i jak ułożyć współpracę ze specjalistami od dysfunkcji - budowa sieci współpracy

 • Jak samodzielnie wykonać skutecznie działający aparat okluzyjny - praktyczne abc?
 • Co jest niezbędne, aby wykonać neuromięśniowy aparat okluzyjny?
 • Procedura wykonania aparatu, krok po kroku.
 • Wizyty kontrolne - co powinniśmy sprawdzić?
 • W jakich przypadkach wykonujemy modyfikację?
 • Kiedy ustępują objawy i jaki jest sugerowany czas leczenia?
 • Kiedy w prostych przypadkach możemy rejestrować pozycję do odbudowy i jak to zrobić?
 • Do czego możemy wykorzystać rejestrat pozycji do odbudowy?
 • Proponowany schemat współpracy oparty na referencyjnych praktykach neuromięśniowych.
 • Samodzielne leczenie pacjentów z przemieszczeniem krążka z zablokowaniem.
 • Użyteczna systematyka przemieszczeń krążków w stawach skroniowo-żuchwowych.
 • Trzaski - skąd się biorą i jakie mają znaczenie.
 • Regulacja kontaktów z zastosowaniem techniki podwójnej kalki.
 • Kontrola dokładności wykonania aparatu neuromięśniowego w ustach i w artykulatorze, ustalenie przyczyn ewentualnych błędów.

Data premiery 20 marca 2021 r.

Wykład nagrany dostep do wykładu (cena 200 zł) - kliknij tutaj

Wykładowca: lek. dent. Krzysztof Adamowicz

Czas wykładów: 3 godz. / Liczba punktów edukacyjnych 3 pkt.

 

KURS 5 - Plan leczenia pacjenta z dysfunkcją z rozbiciem na etapy - analiza dostępnych badań procedura badań EMG – kompendium

 • Jak ustalić plan leczenia dla pacjentów z dysfunkcją?
 • Jakie badania analizujemy we wstępnej fazie leczenia?
 • Które elementy z badania przedmiotowego mają wpływ na konstrukcję planu leczenia?
 • Etapy leczenia pacjentów z różnymi postaciami dysfunkcji.
 • Wstępne badanie emg - skryning - jak możemy zaprojektować aparat neuromięśniowy.
 • Analiza zestawień badań emg mówiących nam o aktualnej sytuacji pacjenta.
 • Kolejny etap - leczenie zaburzeń wewnątrzstawowych.
 • Iniekcje osocza bogatopłytkowego - kiedy stosujemy i z jakim skutkiem.
 • Podstawowe wskazanie do zabiegu chirurgicznego w obrębie stawu skroniowo-żuchwowego.
 • Przegląd przypadków z ustalonymi planami leczenia.
 • Analiza odgłosów w obrębie stawów skroniowo - żuchwowych - aparaty JVA (joint vibration analisys).
 • Zapis trzasków na wykresach kinezjo i aksjografii - różnice między grupami aparatów.

Data premiery 17 kwietnia 2021 r.

Wykład nagrany dostep do wykładu (cena 200 zł) - kliknij tutaj

Wykładowca: lek. dent. Krzysztof Adamowicz

Czas wykładów: 3 godz. / Liczba punktów edukacyjnych 3 pkt.

 

KURS 6 - Skuteczna terapia szyną w trudniejszych przypadkach dysfunkcji

 • Proponowana systematyka użytecznych aparatów okluzyjnych.
 • Aparaty neuromięśniowe.
 • Modyfikacja powierzchni okluzyjnej aparatem neuromięśniowym - kiedy i w jakim celu?
 • Aparaty repozycyjne.
 • Aparaty stabilizacyjne.
 • Neuromięśniowe wskazania do stosowania aparatów NTI.
 • W jaki sposób możemy skontrolować, czy aparat nadal działa.
 • W jaki sposób monitorować postępy leczenia - stosowanie videokamer i aparatów do aksjografii lub kinezjografii.
 • Omówienie zasad konstrukcji celowej - szyny neuromięśniowej na podstawie różnych kombinacji wyników EMG.

Data premiery 15 maja 2021 r.

Wykład nagrany dostep do wykładu (cena 200 zł) - kliknij tutaj

Wykładowca: lek. dent. Krzysztof Adamowicz

Czas wykładów: 3 godz. / Liczba punktów edukacyjnych 3 pkt.

 

KURS 7 - Aparaty okluzyjne drukowane - możliwości projektowe - inżynieria okluzyjna

 • Możliwości projektowe - inżynieria okluzyjna.
 • Procedura wykonania aparatu drukowanego.
 • Kiedy aparat drukowany będzie dokładniejszy od wykonanego ręcznie?
 • Artykulator wirtualny - bezkompromisowa kontrola okluzji dynamicznej.
 • Drukowanie pozycjonerów do stabilizowania pozycji do odbudowy.
 • Drukowanie uchwytów do badań aparatem Freecorder.
 • Drukowanie koron czasowych w zwarciu do odbudowy.
 • Jakie typy aparatów możemy obecnie projektować w programie CAD?
 • Skanowanie wewnątrzustne - aparaty drukowane wady i zalety.

Data premiery: 19 czerwca 2021 r.

Wykład nagrany dostep do wykładu (cena 200 zł) - kliknij tutaj

Wykładowca: lek. dent. Krzysztof Adamowicz

Czas wykładów: 3 godz. / Liczba punktów edukacyjnych 3 pkt.

 

Poziom III

KURS 8 - Pozycja do odbudowy - zoptymalizowane zwarcie i relacja centralna - jak i z jaką dokładnością ustalać pozycję do obudowy - rozważanie o optymalizacji kątów. Zasady pracy z aparatami do kinezjografii i aksjografii

 • W jaki sposób ustalamy pozycję do odbudowy w różnych przypadkach dysfunkcji?
 • Jakie są preferowane sposoby rejestracji - porównanie dokładności trzech metod.
 • Freecorder i poprawka na masę wyciskową.
 • Zasady pracy aparatem Freecorder - przystawka CAR i rejestracja realnej protruzji.
 • Rozważanie o optymalizacji kątów Benneta i stolika siecznego.
 • Współpraca z fizjoterapeutą – zasady.
 • Koncepcja ustalenia pozycji do odbudowy w ujęciu fizjoterapeutycznym.
 • W jaki sposób możemy sprawdzić czy wykonana odbudowa protetyczna jest właściwie Ukształtowana pod względem funkcjonalnym - Exocad - kontrola konfliktów okluzyjnych.
 • Jaka przyszłość nas czeka jeśli chodzi o kontrolę jakości wykonywanej odbudowy- kamery Wysokiej rozdzielczości do rejestracji i replikacji wolnych ruchów żuchwy?

Data premiery 25 września 2021 r.

Wykład nagrany dostep do wykładu (cena 200 zł) - kliknij tutaj

Wykładowca: lek. dent. Krzysztof Adamowicz

Czas wykładów: 3 godz. / Liczba punktów edukacyjnych 3 pkt.

 

KURS 9 - Planowanie estetyczne - jeden z etapów kompleksowej rehabilitacji okluzyjnej - projekt wstępny, projekt zwymiarowany z pozycjonerem wysokości, projekt nałożony na oszlifowane zęby przednie

 • Zasady planowania estetycznego w kompleksowych odbudowach protetycznych.
 • Dostępne platformy planowania estetycznego.
 • Planowanie estetyczne w systemie smylist.
 • Zwymiarowanie projektów - zasady ustalania wielkości zęba.
 • Konwersja plików 2d w 3d i przeniesienie projektu do programu cad.
 • Wydruk koron lub licówek zębów górnych przednich - wierna kopia projektu.

Data premiery 30 października 2021 r.

Wykład nagrany dostep do wykładu (cena 200 zł) - kliknij tutaj

Wykładowca: lek. dent. Krzysztof Adamowicz

Czas wykładów: 3 godz. / Liczba punktów edukacyjnych 3 pkt.

 

KURS 10 - Stabilizacja uzyskanych wyników leczenia - stabilizator lub pełna rehabilitacja

 • Stabilizator lub pełna rehabilitacja.
 • Zasady współpracy ze stomatologiem neuromięśniowym w systemie acs-duo.
 • Przeniesienie ustalonej pozycji do odbudowy do konstrukcji stabilizatorów.
 • Przeniesienie ustalonej pozycji szczęk w nowej relacji centralnej do kompleksowej odbudowy protetycznej.
 • Koncepcja koron czasowych w zoptymalizowanym zwarciu centralnym.
 • Protokół możliwych błędów.
 • Logistyka współpracy z pracownią techniki dentystycznej w kompleksowych odbudowach protetycznych.
 • Wizyty kontrolne na etapie stabilizacji kontaktów.
 • Opieka czynnościowa.

 

Data premiery 20 listopada 2021 r.

Wykład nagrany dostep do wykładu (cena 200 zł) - kliknij tutaj

Wykładowca: lek. dent. Krzysztof Adamowicz

Czas wykładów: 3 godz. / Liczba punktów edukacyjnych 3 pkt.