Szkoła Okluzji 

Szkoła Okluzji

Prof. Bogumiła Frączakprof. zw. dr hab. n. med. Bogumiła Frączak

Specjalista protetyki, stomatologii zachowawczej i periodontologii. Kierownik Zakładu Protetyki Stomatologicznej PUM, Szczecin w latach 1991-2017. Od 1995 r. konsultant regionalny w dziedzinie protetyki stomatologicznej dla województwa gorzowskiego, szczecińskiego i koszalińskiego, a następnie w latach 1999 – 2014 r. - konsultant wojewódzki w dziedzinie protetyki stomatologicznej dla województwa zachodniopomorskiego.

J. CiesielskiWykształcenie:

Szkoła wyższa: Akademia Medyczna w Łodzi, Wydział Stomatologii; absolwent 1983 r. (wyróżnienie - Nagroda Rektorska)
Przebieg pracy zawodowej:
Od 1984 r. do dnia dzisiejszego - prywatna Klinika Stomalologiczna DUO-DENT Łódź
Szkolenia podyplomowe: 1986 r. do chwili obecnej 125 certyfikatów uczestnictwa w szkoleniach krajowych i zagranicznych z zakresu stomatologii zachowawczej, protetyki, stomatologii estetycznej, periodontologii i ortodoncji
l stopień specjalizacji z zakresu stomatologii ogólnej (1986 r.) doktorat (20.06.2002 r.) - Akademia Medyczna w Lublinie, praca nt. „Ocena kliniczna znieczulenia śródwięzadłowego strzykawką typu Paroject", promotor: prof. dr hab. Teresa Bachanek

adamowiczLekarz stomatolog Krzysztof Adamowicz ukończył Pomorską Akademię Medyczną w Szczecinie w 1988 roku.

Od 1992 roku kieruje Usługowo-Handlową Firmą Medyczną Caldent w Grudziądzu. W latach 1996-2010 był uczestnikiem wielu kursów i wykładów poświęconych tematyce dysfunkcji narządu żucia oraz protetyce i stomatologii estetycznej. Od 1996 roku zajął się szerzej diagnostyką i terapią pacjentów z dysfunkcją stosując początkowo głównie klasyczne szyny Michigan.

m pauloUkończył studia w 2010 r. na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie. W 2016 r. uzyskał tytuł doktora nauk medycznych przedstawiająć pracę na temat diagnostyki zaburzeń w obrębie układu ruchowego narządu żucia. W 2016 r. ukończył studia podyplomowe i uzyskał tytuł Coach ICI. Obecnie prowadzi poradnię zaburzeń czynnościowych narządu żucia w Rzeszowie i Krakowie.