dr n. med. Jacek Ciesielski 

Szkoła Okluzji

J. CiesielskiWykształcenie:

Szkoła wyższa: Akademia Medyczna w Łodzi, Wydział Stomatologii; absolwent 1983 r. (wyróżnienie - Nagroda Rektorska)
Przebieg pracy zawodowej:
Od 1984 r. do dnia dzisiejszego - prywatna Klinika Stomalologiczna DUO-DENT Łódź
Szkolenia podyplomowe: 1986 r. do chwili obecnej 125 certyfikatów uczestnictwa w szkoleniach krajowych i zagranicznych z zakresu stomatologii zachowawczej, protetyki, stomatologii estetycznej, periodontologii i ortodoncji
l stopień specjalizacji z zakresu stomatologii ogólnej (1986 r.) doktorat (20.06.2002 r.) - Akademia Medyczna w Lublinie, praca nt. „Ocena kliniczna znieczulenia śródwięzadłowego strzykawką typu Paroject", promotor: prof. dr hab. Teresa Bachanek

Po ukończeniu studiów na kierunku Stomatologii Akademii Medycznej w Łodzi w 1983 roku rozpoczął pracę zawodową i jednocześnie specjalizację I-go stopnia z zakresu Stomatologii Ogólnej, którą ukończył w 1984 roku z wynikiem celującym. Pracując zawodowo interesował się nowoczesnymi rozwiązaniami ze stomatologii zachowawczej i protetyki oraz szerokiego użycia środków znieczulających do leczenia. Wielokrotnie odwiedzał kliniki oraz instytuty badawcze w Szwajcarii, w Niemczech oraz w USA, gdzie ukończył MBA w stomatologii.

Od 1991 roku prowadził wykłady, szkolenia, przygotował autorski program „Marketing i zarządzanie w stomatologii oraz kalkulacje zyskowności praktyki stomatologicznej” wraz z szeregiem wykładów w ramach spotkań z PTS w całej Polsce oraz targów stomatologicznych CEDE. Nawiązał kontakty z ośrodkami badawczymi Niemiec i Szwajcarii m.in. Detrey Densply, Coltene Whaledent.

W latach 1998-2001 wykonywał raporty kliniczne i współpracował z biuletynem CRA Polska. Jego opinie badawcze posłużyły do praktycznego wykorzystania dla szerokiego grona dentystów na świecie.
Prowadzone prace były wykorzystywane przez firmę Coltene Whaledent jako przypadki kliniczne obrazujące odbudowę stratyfikacyjną zębów przy użyciu kompozytu Miris. W 1994 roku dr Ciesielski rozpoczął badania naukowe i kliniczne sprowadzonego do Polski materiału do znieczulania śródwięzadłowego o nazwie Paroject, których ukoronowaniem była rozprawa doktorska, obroniona w 2002 roku. Prowadząc wykłady z techniki znieczulenia śródwięzadłowego oraz nowoczesnych rozwiązań w stomatologii zachowawczej i protetyce pogłębiał wiedzę studiując eksternistycznie w latach 1995-1996 w Klinice Ortodontycznej Czeskiego Uniwersytetu Medycznego w Olomouc.

Od 2002 roku rozpoczął studia w USA w instytucie LVI w Las Vegas, aby poszerzyć swoją wiedzę z zakresu zaawansowanych rekonstrukcji protetycznych posterior-anterior, okluzji cz. I ,II, III, które ukończył z wynikiem pozytywnym w 2008 roku. W 2002 roku Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego zaprosił dr Ciesielskiego jako eksperta do programu opracowania zasad i punktacji kontynuacji edukacji po studiach lekarzy medycyny i stomatologii. Ukoronowaniem tego programu były wykłady na ten temat w aspekcie integracji Polski z UE.

W latach 1998-2008 organizował, wykładał i prowadził zajęcia praktyczne dla studentów stomatologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie w ramach programu „Poszerzamy swoją wiedzę na studiach”, którego współorganizatorem było TSS.

Jest autorem filmów szkoleniowych „Zasady preparacji i cementowania licówek porcelanowych”, „Wykonywanie kliniczne wkładów i nakładów”, „Techniki znieczulenia śródwięzadłowego strzykawką Paroject” wyróżnionych opiniami renomowanych dentystów. Jest pomysłodawcą i autorem publikacji opisu przypadków w postaci fotoreportażu klinicznego. Od 2010-2015 prowadził cykl wykładów w ramach Akademii Okluzji w ramach targów Dentamed i Krakdent.

Jest aktywnym członkiem Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi i podczas ostatnich obchodów był autorem i kierownikiem naukowym szkolenia w ramach zjazdu Absolwentów.

Od 1994 r. prowadzi Prywatną Klinikę Stomatologiczną "Duo-Dent" specjalizującą się w całościowym leczeniu stomatologicznym, protetycznym i implantologicznym.