prof. dr hab. n.med. Bogumiła Frączak 

Szkoła Okluzji

Prof. Bogumiła Frączakprof. zw. dr hab. n. med. Bogumiła Frączak

Specjalista protetyki, stomatologii zachowawczej i periodontologii. Kierownik Zakładu Protetyki Stomatologicznej PUM, Szczecin w latach 1991-2017. Od 1995 r. konsultant regionalny w dziedzinie protetyki stomatologicznej dla województwa gorzowskiego, szczecińskiego i koszalińskiego, a następnie w latach 1999 – 2014 r. - konsultant wojewódzki w dziedzinie protetyki stomatologicznej dla województwa zachodniopomorskiego.

Kariera zawodowa: Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie Oddział Stomatologii ukończone z tytułem: lekarz dentysta. w 2007 r. otrzymała tytuł profesora nadany przez Prezydenta RP, a w 2013 objęła stanowisko profesora zwyczajnego w PUM.

Specjalizacje: stomatologia ogólna I st., stomatologia zachowawcza II st., podspecjalizacja z periodontologii, protetyka stomatologiczna II st.

Członkowstwo w towarzystwach naukowych:

 • Polskie Towarzystwo Stomatologiczne (PTS)
 • międzynarodowa organizacja Pierre Fauchard Academy
 • Polskie Towarzystwo Dysfunkcji Narządu Żucia
 • członek zarządu Sekcji Fizykodiagnostyki i Fizjoterapii PTF
 • Polskie Towarzystwo Edukacji Medyczno-Dentystycznej „SAPIENTIA”

Działalność dydaktyczna:

 • promotorstwo 17 obronionych prac doktorskich,
 • opiekun 2 przewodów habilitacyjnych zakończonych uzyskaniem tytułu doktora habilitowanego,
 • recenzent Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów Naukowych (4 recenzje),
 • członek oraz przewodnicząca komisji oceniającej dorobek naukowy i dydaktyczno-wychowawczy kandydatów do nadania tytułu naukowego profesora oraz doktora habilitowanego (5 osób).

Dorobek naukowy:

 • prace opublikowane łącznie 320 (w tym 1 monografia),
 • łączna liczba punktów ministerialnych 913,
 • łączna punktacja Filadelfijskiego Instytutu Informacji Naukowej IF 12.695.

Promotor prac doktorskich:

 • Promotor zakończonych obroną prac doktorskich: 18
 • Promotor prac doktorskich w trakcie: 3

Recenzje w przewodach doktorskich, habilitacyjnych i w postępowaniach o nadanie tytułu profesora:

 • Recenzent prac doktorskich – 27
 • Recenzje w postępowaniach o nadanie tytułu doktora habilitowanego i profesora - 3
 • Recenzent Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów Naukowych w postępowaniu o nadanie tytułu doktora habilitowanego i profesora - 7.

Projekty badawcze:

 • Kierownik projektu badawczego pt. "Analiza związku haplotypów genu BCL11B do atrycji i abrazji zębów w populacji ludzkiej“,
 • Współudział w projekcie badawczym realizowanym z Politechniką Śląską pt. „ Opracowanie biomechanicznych zasad kształtowania geometrycznych i materiałowych cech konstrukcyjnych całkowitych protez zębowych dla trudnych warunków ich posadowienia”.